เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการกำจัดรอยแผลเป็นเลเซอร์ในอินเดีย